Historia

Erik Edvardsson

Erik Edvardsson (1902-1986)

Erik Edvardsson började arbeta som målare redan på 1920-talet och fortsatte sedan med det i hela sitt yrkesverksamma liv. Under varvsepoken arbetade Erik på Götaverken och Arendal där han målade fartyg.

Lars-Erik Edvardsson
Ragne Edvardsson

Lars-Erik Edvardsson (1936-)
Lars-Erik gick i sin fars fotspår och blev också han målare, som 15-åring, 1951, startade han sin målarbana och var b.la med och målade gamla Älvsborgsbron. 1971 startade Lars – Erik det första Edvardsson bolaget Edvardsson & Johansson AB.
Lars-Erik pensionerades 2002 men är fortfarande väldigt intresserad av hur det går för Edvardssonbolagen.

Lars-Erik kommer gärna in till kontoret för en kopp kaffe och lite snack, det blir ett och annat telefonsamtal till Ragne Edvardsson också. -Hur går det? -Får ni era löner?

Ragne Edvardsson (1971-)
1986 började Ragne Edvardsson som målarlärling på Edvardsson & Johansson.
1992 startades Edvardssons Måleri AB av Ragne och Lars-Erik Edvardsson
1998 startades Edvardsson Entreprenör AS i Norge med Ragnes bror Per-Erik Edvardsson.
2002 Lars Erik går i pension och Leif Lindqvist tar över VD rollen i Sverige.
2002 Startades Edvardsson Entreprenör Bygg AS.
2006 Startade Edvardsson Bygg AB.
2008 såldes Edvardssons Entreprenör AS till Sandå Måleri och Ragne satt kvar som VD till 2012.
2009 Startade Edvardsson Elektriska AB.
2012 Ragne slutar och Per-Erik valde att vara kvar i det sålda bolaget och tog över Ragnes roll som VD.
2012 startades Malerfirma Edvardsson AS med Peter Sandgren och Edvardssons Måleri som ägare.
2013 trädde även Ragne Edvardsson in som delägare i Malerfirma Edvardsson AS.
2015 Startade Edvardsson Byggresurs.
2016 Bolaget Edvardssonbolagen AB startas. Detta bolag förser ovanstående bolag med ekonomistyrning, kvalitetsuppföljning samt policys som är gällande för Edvardssonbolagen.

Ragne sitter idag som ordförande i samtliga Edvardsson bolag, 6 Svenska och ett norskt. Ragne fortsätter att driva vidare Edvardssonbolagen i ”Edvardssonanda”.
Bolagen har idag 260 anställda och omsatte 280 miljoner år 2019.