Serviceinriktade med gedigen erfarenhet inom riv & saneringsarbeten

  • Edvardsson Riv & Sanering AB

Varmt välkommen till Edvardsson Riv & Sanering AB

”Idag är vi 14 medarbetare med gedigen erfarenhet från branschen och ser till att vi levererar utefter Edvardssons höga standard.”
– Fredrik Hansson, VD

2015 drog vi igång verksamheten och vi utför asbestsanering, demontering av värmesystem, diverse rivningsarbeten, grovstädning, allmän byggservice samt akut byggservice vid vattenläckor i badrum och kök mm.

Vi jobbar med tydlig kommunikation och stor servicekänsla, allt för att leverera ett noggrant och väl utfört arbete varje gång.

Vi är med dig genom hela processen. Edvardsson Riv och Sanering AB ingår i Edvardsson Total.