Ett sterkt team med høy kompetanse

  • Malerifirma Edvardsson AS

Hjertelig velkommen til Malerfirma Edvardsson AS

Vi er et selskap med bred erfaring av å ta på oss malerprosjekt i hele Norge. Vi er i dag etablert med kontor i Tromsø, Trondheim og Oslo.

Vår målsetning er å sette sikkerhet og kvalitet i fokus.

For å kunne oppnå disse målsetningene har vi valgt å benytte egne ansatte malere, og gjennom egne rutiner vektlagt viktigheten av å følge Norske regler og forskrifter.

Som et resultat av dette er det mange av di store entreprenørene i Norge som velger Malerfirma Edvardsson AS som en naturlig samarbeidspartner.